Image by Baim Hanif

LvM secundair onderwijs

- studiebegeleiding en bijles richtingen Economie-Wiskunde & Wetenschappen-Wiskunde  -

- individuele voorbereiding wiskunde voor burgerlijk ingenieur en handelsingenieur -

- de ULTIEME wiskundecursus voor het 5de en het 6de middelbaar -

Red Alert! Dalende onderwijskwaliteit

Ten gevolge van diverse beleidskeuzes, zowel binnen als buiten het onderwijsdomein, daalde de kwaliteit in het secundair onderwijs over de voorbije jaren zienderogen. In onderstaande uitspraak illustreert hoogleraar Wouter Duyck (UGent) deze tendens voor het vak Wiskunde.

"Aan de top verliezen we immens. Vijftien jaar geleden haalde één leerling op de drie hier het topniveau voor wiskunde, nu is dat nog één op de vijf. Voor het eerst krijgen we ook een alarmsignaal over het algemeen niveau in het lager onderwijs.

Ook voor andere vakken noteren we een significante daling in onderwijsniveau.

Het is vanuit deze evoluties dat steeds meer ouders beseffen dat bijkomende en/of alternatieve onderwijsvormen noodzakelijk zijn teneinde de kansen voor hun zoon en/of dochter in de toprichtingen van het universitair onderwijs te maximaliseren.

Aan LvM secundair onderwijs komen we aan dit besef tegemoet dankzij een combinatie van de ultieme studiebeleiding, begeleiding richting examencommissie en de voorbereiding op universitaire studies.

 

De vraag is hoelang de professoren het niveau van hun cursussen zullen kunnen behouden nu de leerlingen in ons middelbaar onderwijs alsmaar slechter scoren op internationale vergelijkende testen. Dat probleem maakt mij diep bezorgd. Wij voelen de achteruitgang van de geletterdheid en gecijferdheid van onze jeugd. 

Luc Sels (Rector KU Leuven)

 

Onze oplossingen

01.

De ultieme studiebegeleiding

LvM so biedt studiebegeleiding en bijlessen aan in het 5de en 6de middelbaar voor de vakken Wiskunde, Economie, Fysica, Frans, Engels en Nederlands binnen de richtingen Economie-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde. De studiebegeleiding reikt hierbij verder dan traditionele bijlessen. LvM leerkrachten volgen het volledige studiebegeleidingsproces op de voet: het  doornemen van de leerstof, het maken van oefeningen, het opstellen van extra (uitdagende) oefeningen, het periodiek testen van de kennis en het verzorgen van (inhoudelijke) feedback met de leerling en de ouders.

02.

Examencommissie

Voor het diploma Economie-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde begeleiden LvM leerkrachten jou succesvol richting de examencommissie voor de vakken Wiskunde, Economie, Fysica, Frans, Engels en Nederlands. In lijn met de ultieme studiebegeleiding wordt op systematische wijze gestreefd naar een uitstekende beheersing van de vereiste kennis en vaardigheden vermeld op de vakfiches van de examencommissie. 

03.

Voorbereiding universitair onderwijs

1.01^104 = 2.81 versus 1.00^104 = 1.00

 

Stel je even voor dat je gedurende het 5de en het 6de middelbaar de kans hebt om gedurende één tot maximaal twee uur per week begeleiding te genieten richting de toprichtingen in het universitair onderwijs? De voorsprong die je met een dergelijke beperkte inspanning kan bereiken op één of twee jaar tijd is gigantisch.

Parallel aan het secundair onderwijs zorgen de experten van LvM so voor de meest ambitieuze voorbereiding richting onder meer burgerlijk ingenieur en handelsingenieur.

De trend richting thuis-, groeps- of hybrideonderwijs

Voor de komende jaren voorspellen we dat steeds meer ouders zullen opteren voor thuis-, groeps- of hybrideonderwijs. We verwachten immers dat de dalende trend in onderwijsniveau zich versneld zal verderzetten. De toenemende bewustwording van deze neerwaartse evolutie zal vooruitziende ouders meer en meer overtuigen van de nood aan hoogstaand thuis-, groeps- of hybrideonderwijs.

 
 
DSY_0043.jpg

LvM secundair onderwijs werd opgericht door Steven De Klerck.

 

Steven is van opleiding Handelsingenieur (VUB), Master of Science in Statistics (KU Leuven), met zes keer grote onderscheiding in alle academiejaren, en Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA). Steven behaalde bijkomende specialisaties op het vlak van Artificiële Intelligentie, Statistiek en Productontwikkeling (KU Leuven).

Steven heeft op educatief vlak ervaring als professor Ondernemingsfinanciering (KU Leuven) en assistent aan de KU Leuven (Bedrijfsfinanciering), Universiteit Gent (Management accounting), Universiteit Antwerpen (Boekhouden, Financiële markten, Financieel rekenen en Investeringsanalyse) en Vrije Universiteit Brussel (Bedrijfsfinanciering, Wiskunde en Statistiek).

​Steven is Founder van Pure Value Capital, bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers en verbonden als docent Expert in Beleggen en Financieel Management aan Arteveldehogeschool.

Dankzij Topcoaches Studiebegeleiding en LvM Instituut garandeert Steven continuïteit en opvolging na de middelbare studies voor een selecte groep van gemotiveerde studenten in de universitaire richtingen Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelswetenschappen.

 

De mix van expertise van ervaren leerkrachten op secundair onderwijsniveau met de expertise van docenten op universitair niveau staat garant voor één van de meest succesvolle lange termijn studieprocessen in het Vlaamse onderwijslandschap.

Dr. Steven De Klerck (Founder)

 
Math Formulas

LvM team

An

Master Frans & Duits

Wauter

Doctor in de Wiskunde

Steven

Doctor in de TEW

Dirk

Burgerlijk ingenieur

Luc

Burgerlijk ingenieur

maak een afspraak

steven@lvminstituut.org | 0478 26 05 82