top of page
Image by Baim Hanif

LvM Secundair Onderwijs

- Elite studiebegeleiding voor leerlingen richting ingenieursstudies -

 - Burgerlijk ingenieur, Handelsingenieur, Bio-ingenieur & Industrieel ingenieur -

- LvM SO staat uitsluitend open voor gemotiveerde leerlingen -

Red Alert! Dalende onderwijskwaliteit

Elke ouder wenst absoluut het beste onderwijs voor zijn/haar kinderen. Ten gevolge van verkeerde beleidskeuzes, zowel binnen als buiten het onderwijsdomein, daalt de kwaliteit in het onderwijs echter zienderogen. De kleinschaligheid van de lokale school zorgt er voor dat vele ouders zich vaak niet bewust zijn van deze neerwaartse evolutie. In onderstaande uitspraak illustreert hoogleraar Wouter Duyck (UGent) de tendens voor het vak Wiskunde.

"Aan de top verliezen we immens. Vijftien jaar geleden haalde één leerling op de drie hier het topniveau voor wiskunde, nu is dat nog één op de vijf. Voor het eerst krijgen we ook een alarmsignaal over het algemeen niveau in het lager onderwijs.

Ook voor andere vakken noteren we een significante daling in onderwijsniveau.

Het is vanuit deze evoluties dat bijkomende en/of alternatieve onderwijsvormen noodzakelijk zijn teneinde de slaagkansen in de toprichtingen van het universitair onderwijs te maximaliseren.

Aan LvM Secundair Onderwijs (SO) komen we aan dit besef tegemoet dankzij een combinatie van de ultieme studiebegeleiding en hoogstaande bijlessen met focus op de vakken Wiskunde, Fysica, Chemie en Economie, extracurriculaire begeleiding richting de studies Handelsingenieur en Toegepaste Economische Wetenschappen en een exclusieve cursus Wiskunde voor toekomstige ingenieurs.

LvM secundair onderwijs

De vraag is hoelang de professoren het niveau van hun cursussen zullen kunnen behouden nu de leerlingen in ons middelbaar onderwijs alsmaar slechter scoren op internationale vergelijkende testen. Dat probleem maakt mij diep bezorgd. Wij voelen de achteruitgang van de geletterdheid en gecijferdheid van onze jeugd. 

Luc Sels (Rector KU Leuven)

Onze oplossingen

Onze oplossingen

01.

Ultieme studiebegeleiding & bijlessen

LvM SO biedt elite studiebegeleiding en hoogstaande bijlessen aan voor het 5de en 6de middelbaar voor de vakken Wiskunde, Fysica, Chemie, Economie, Nederlands, Frans en Duits binnen de richtingen Latijn-Wiskunde, Wetenschappen-Wiskunde, Economie-Wetenschappen en Economie-Wiskunde. Deze begeleiding reikt verder dan de traditionele bijlessen. LvM docenten volgen het volledige studieproces op de voet: het samen doornemen van de leerstof, het maken van oefeningen, het opstellen en maken van extra uitdagende oefeningen, het periodiek testen van de kennis en het verzorgen van (inhoudelijke) feedback met de leerling en de ouders.

02.

Extracurriculaire begeleiding richting Hir en TEW

Vanuit het besef dat in tal van secundaire scholen de te beheersen leerstof steeds beperkter wordt en het niveau van het economische onderwijs ronduit dramatisch is, biedt LvM Secundair Onderwijs extracurriculaire begeleiding richting de universitaire studies Handelsingenieur en TEW aan. Voor Wiskunde wordt het handboek Thomas' Calculus gedoceerd. Voor Economie wordt een programma bestaande uit algemeen economische en bedrijfseconomische vakken aangeboden. Het niveau van deze extracurriculaire begeleiding voor het 5de en het 6de middelbaar situeert zich op het niveau van de studies Toegepaste Economische Wetenschappen.

03.

Exclusieve cursus Wiskunde voor toekomstige ingenieurs

Voor toekomstige ingenieurs biedt LvM Secundair Onderwijs een exclusieve extracurriculaire cursus Wiskunde voor het 5de en 6de middelbaar aan. De cursus wordt twee uur per week online gedoceerd door Wauter, Master en Doctor in de Wiskunde. Uitdagende en geavanceerde wiskunde topics worden op sterk visuele wijze geïntroduceerd. Na het volgen van deze cursus start uw zoon of dochter gegarandeerd in polepositie van  ingenieursstudies.

Hybride onderwijs

De trend richting thuis-, groeps- of hybrideonderwijs

Voor de komende jaren voorspellen we dat steeds meer ouders zullen opteren voor thuis-, groeps- of hybrideonderwijs. We verwachten immers dat de dalende trend in onderwijsniveau zich versneld zal verderzetten. De toenemende bewustwording van deze neerwaartse evolutie zal vooruitziende ouders meer en meer overtuigen van de nood aan hoogstaand thuis-, groeps- of hybrideonderwijs.

Steven De Klerck
DSY_0043.jpg

LvM Secundair Onderwijs werd opgericht door Steven De Klerck.

 

Steven is van opleiding Handelsingenieur (VUB), Master of Science in Statistics (KU Leuven), met zes keer grote onderscheiding in alle academiejaren, en Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA). Steven behaalde bijkomende specialisaties op het vlak van Artificiële Intelligentie, Statistiek en Productontwikkeling (KU Leuven).

Steven heeft op educatief vlak ervaring als professor Ondernemingsfinanciering (KU Leuven) en assistent aan de KU Leuven (Bedrijfsfinanciering), Universiteit Gent (Management accounting), Universiteit Antwerpen (Boekhouden, Financiële markten, Financieel rekenen en Investeringsanalyse) en Vrije Universiteit Brussel (Bedrijfsfinanciering, Wiskunde en Statistiek).

​Steven is Founder van Pure Value Capital, bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers en verbonden als docent Expert in Beleggen en Financieel Management aan Arteveldehogeschool.

Dankzij Topcoaches Studiebegeleiding garandeert Steven continuïteit en opvolging na de middelbare studies voor een selecte groep van gemotiveerde studenten in de richtingen Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelswetenschappen enerzijds en Burgerlijk ingenieur en Industrieel ingenieur anderzijds.

Quote

De mix van expertise van ervaren leerkrachten op secundair onderwijsniveau met de expertise van docenten op universitair niveau staat garant voor één van de meest succesvolle lange termijn studieprocessen in het Vlaamse onderwijslandschap.

Dr. Steven De Klerck (Founder)

Contact
Math Formulas

LvM team

An

Master Frans & Duits

Wauter

Doctor in de Wiskunde

Steven

Doctor in de TEW

Dirk

Burgerlijk ingenieur

Luc

Burgerlijk ingenieur

maak een afspraak

bottom of page